Hỗ Trợ Vận Chuyển
Hỗ Trợ Vận Chuyển

Ship COD toàn quốc

Hotline: 0965.288.689

1 Khối Cầu Trượt

Liên hệ
- KT: 2,9 x 2,7 x 3,3 m - Đối tượng sử dụng : phù hợp với sân chơi cộng đồng cho trẻ em từ 2 - 12 tuổi.…
Mua ngay

3 Khối Cá Vàng Cổ Tích

Liên hệ
- KT: 7,4 x 3,6 x 3,3 m - Đối tượng sử dụng : phù hợp với sân chơi cộng đồng cho trẻ em từ 2 - 12 tuổi.…
Mua ngay

2 Khối Cầu Trượt Xoắn

Liên hệ
- KT: 4,4 x 3,4 x 3,3 m - Đối tượng sử dụng : phù hợp với sân chơi cộng đồng cho trẻ em từ 2 - 12 tuổi.…
Mua ngay

Nhà 2 Khối Thể Chất

Liên hệ
- KT: 6,0 x 2,0 x 3,3 m - Đối tượng sử dụng : phù hợp với sân chơi cộng đồng cho trẻ em từ 2 - 12 tuổi.…
Mua ngay

2 Khối Xà Đu

Liên hệ
- KT: 6,0 x 2,6 x 3,3 m - Đối tượng sử dụng : phù hợp với sân chơi cộng đồng cho trẻ em từ 2 - 12 tuổi.…
Mua ngay

Nhà liên hoàn 6 khối cổ tích 530

Liên hệ
- KT: 10,2 x 3,1 x 3,3 - Đối tượng sử dụng : phù hợp với sân chơi cộng đồng cho trẻ em từ 2 - 12 tuổi.…
Mua ngay

Nhà 2 Khối Cầu Ống

Liên hệ
- KT: 4,8 x 3,1 x 3,3 m - Đối tượng sử dụng : phù hợp với sân chơi cộng đồng cho trẻ em từ 2 - 12 tuổi.…
Mua ngay

1 Khối Xích Đu

Liên hệ
- KT: 3,7 x 3,0 x 3,3 m - Đối tượng sử dụng : phù hợp với sân chơi cộng đồng cho trẻ em từ 2 - 12 tuổi.…
Mua ngay

2 Khối Mái Mèo

Liên hệ
- KT: 3,0 x 2,9 x 3,3 m - Đối tượng sử dụng : phù hợp với sân chơi cộng đồng cho trẻ em từ 2 - 12 tuổi.…
Mua ngay

2 Khối Xà Đu Thể Chất

Liên hệ
- KT: 4,9 x 3,8 x 3,3 m - Đối tượng sử dụng : phù hợp với sân chơi cộng đồng cho trẻ em từ 2 - 12 tuổi.…
Mua ngay

2 Khối Cầu Mây

Liên hệ
- KT: 6,6 x 3,6 x 3,3 m - Đối tượng sử dụng : phù hợp với sân chơi cộng đồng cho trẻ em từ 2 - 12 tuổi.…
Mua ngay

nhà Hai khối ống chui

Liên hệ
-Thông số kỹ thuật:A. Kích thước: 6,2 x 2,9 x 3,3 m (Có thể tùy chỉnh thiết kế riêng)B. Màu sắc: hòa…
Mua ngay

1 Khối 2 Cầu Trượt

Liên hệ
- KT: 3,6 x 3,6 x 3,3 m - Đối tượng sử dụng : phù hợp với sân chơi cộng đồng cho trẻ em từ 2 - 12 tuổi.…
Mua ngay

2 Khối Thể Chất Cầu Trượt Ống

Liên hệ
- KT: 4,2 x 3,3 x 3,3 m - Đối tượng sử dụng : phù hợp với sân chơi cộng đồng cho trẻ em từ 2 - 12 tuổi.…
Mua ngay

Nhà liên hoàn 2 khối xích đu

Liên hệ
-Thông số kỹ thuật:A. Kích thước: 5,7 x 3,7 x 3,3 m (Có thể tùy chỉnh thiết kế riêng)B. Màu sắc: hòa…
Mua ngay

3 Khối Cầu Trượt

Liên hệ
- KT: 6,0 x 4,8 x 3,3 m - Đối tượng sử dụng : phù hợp với sân chơi cộng đồng cho trẻ em từ 2 - 12 tuổi.…
Mua ngay

2 Khối Ống Chui

Liên hệ
- KT: 5,7 x 1,8 x 3,3 m - Đối tượng sử dụng : phù hợp với sân chơi cộng đồng cho trẻ em từ 2 - 12 tuổi.…
Mua ngay

3 Khối Cầu Trượt Xoắn

Liên hệ
- KT: 5,6 x 3,4 x 3,3 m - Đối tượng sử dụng : phù hợp với sân chơi cộng đồng cho trẻ em từ 2 - 12 tuổi.…
Mua ngay

2 Khối Xích Đu

Liên hệ
- KT: 5,7 x 3,3 x 3,3 m - Đối tượng sử dụng : phù hợp với sân chơi cộng đồng cho trẻ em từ 2 - 12 tuổi.…
Mua ngay

2 Khối Cầu Trượt

Liên hệ
- KT: 5,5 x 2,9 x 3,3 m - Đối tượng sử dụng : phù hợp với sân chơi cộng đồng cho trẻ em từ 2 - 12 tuổi.…
Mua ngay

Liên Hoàn 2 Khối Ống Chui

Liên hệ
- KT: 7,5 x 2,7 x 3,3 m - Đối tượng sử dụng : phù hợp với sân chơi cộng đồng cho trẻ em từ 2 - 12 tuổi.…
Mua ngay

3 Khối Xà Đu

Liên hệ
- KT: 5,5 x 4,9 x 3,3 m - Đối tượng sử dụng : phù hợp với sân chơi cộng đồng cho trẻ em từ 2 - 12 tuổi.…
Mua ngay

Liên Hoàn 3 Khối Cầu Mây

Liên hệ
- KT: 7,9 x 3,6 x 3,3 m - Đối tượng sử dụng : phù hợp với sân chơi cộng đồng cho trẻ em từ 2 - 12 tuổi.…
Mua ngay

Liên Hoàn 4 Khối Cá Vàng

Liên hệ
- KT: 7,6 x 3,6 x 3,3 m - Đối tượng sử dụng : phù hợp với sân chơi cộng đồng cho trẻ em từ 2 - 12 tuổi.…
Mua ngay

Liên Hoàn 3 Khối Ống Chui

Liên hệ
- KT: 7,3 x 4,7 x 3,3 m - Đối tượng sử dụng : phù hợp với sân chơi cộng đồng cho trẻ em từ 2 - 12 tuổi.…
Mua ngay

Liên Hoàn 4 Khối Cầu Mây

Liên hệ
- KT: 8,5 x 4,7 x 3,3 m - Đối tượng sử dụng : phù hợp với sân chơi cộng đồng cho trẻ em từ 2 - 12 tuổi.…
Mua ngay

Liên Hoàn 3 Khối Cầu Trượt

Liên hệ
- KT: 6,5 x 3,4 x 3,3 m - Đối tượng sử dụng : phù hợp với sân chơi cộng đồng cho trẻ em từ 2 - 12 tuổi.…
Mua ngay

Liên Hoàn 3 Khối Cầu Mây Thể Chất

Liên hệ
- KT: 6,8 x 4,9 x 3,3 m - Đối tượng sử dụng : phù hợp với sân chơi cộng đồng cho trẻ em từ 2 - 12 tuổi.…
Mua ngay

Liên Hoàn 3 Khối Cầu Mây

Liên hệ
- KT: 7,3 x 5,0 x 3,3 m - Đối tượng sử dụng : phù hợp với sân chơi cộng đồng cho trẻ em từ 2 - 12 tuổi.…
Mua ngay

3 Khối Cá Vàng

Liên hệ
- KT: 5,4 x 4,2 x 3,3 m - Đối tượng sử dụng : phù hợp với sân chơi cộng đồng cho trẻ em từ 2 - 12 tuổi.…
Mua ngay

LH 3 Khối Ống Chui

Liên hệ
- KT: 6,5 x 6,6 x 3,3 m - Đối tượng sử dụng : phù hợp với sân chơi cộng đồng cho trẻ em từ 2 - 12 tuổi.…
Mua ngay

LH 2 Khối Ống Chui

Liên hệ
- KT: 7,5 x 4,7 x 3,3 m - Đối tượng sử dụng : phù hợp với sân chơi cộng đồng cho trẻ em từ 2 - 12 tuổi.…
Mua ngay

Liên Hoàn 5 Khối Cầu Mây

Liên hệ
- KT: 9,5 x 4,0 x 3,3 m - Đối tượng sử dụng : phù hợp với sân chơi cộng đồng cho trẻ em từ 2 - 12 tuổi.…
Mua ngay

LH 3 Khối Ống Chui

Liên hệ
- KT: 8,5 x 2,9 x 3,3 m - Đối tượng sử dụng : phù hợp với sân chơi cộng đồng cho trẻ em từ 2 - 12 tuổi.…
Mua ngay

Liên Hoàn 3 Khối Ống Chui Thể Chất

Liên hệ
- KT: 8,5 x 5,0 x 3,3 m - Đối tượng sử dụng : phù hợp với sân chơi cộng đồng cho trẻ em từ 2 - 12 tuổi.…
Mua ngay

Bộ Liên Hoàn 2 Khối Ống Chui

Liên hệ
- KT: 6,4 x 2,9 x 3,3 m - Đối tượng sử dụng : phù hợp với sân chơi cộng đồng cho trẻ em từ 2 - 12 tuổi.…
Mua ngay

CẦU TRƯỢT LIÊN HOÀN CHO KHU VUI CHƠI, TRƯỜNG MẦM NON

Để thiết kế 1 khu vui chơi đẳng cấp, hay thiết kế thiết bị vui chơi hấp dẫn cho trường mầm non thì cầu trượt liên hoàn là 1 phần không thể thiếu.

Tuỳ theo, diện tích không gian bạn muốn lắp đặt, hay kích thước sản phẩm mà bạn muốn thiết kế thì có thể lựa chọn sản phẩm phù hợp.

Với mẫu mã, kích thước phong phú tại SPORTLIFE: từ 1 cầu trượt, 2 cầu trượt thậm chí là 3,4 cầu trượt, kết hợp với cầu thang, xích đu, nhà chòi,…. thì bạn sẽ có rất nhiều lựa chọn để chọn mẫu phù hợp.

 

CẦU TRƯỢT LIÊN HOÀN TẠI SPOTLIFE

- Về chất lượng: Với mục tiêu cung cấp những sản phẩm chất lượng nhất nên 100% các mẫu cầu trượt liên hoàn tại Babycuatoi.vn đều được làm từ nhựa nguyên sinh và kim loại phun sơn tĩnh điện. Nên độ bền bỉ là không cần phải bàn cãi.

- Về thiết kế: Với hơn 100 mẫu cầu trượt liên hoàn với thiết kế vô cùng đa dạng, phong phú.

Vì làm từ nhựa nguyên sinh nên màu sắc vô cùng tươi tắn, bắt mắt.

Tất cả những thiết kế này đều được lựa chọn, hoàn thiện từ những mẫu được các bé yêu thích nhất.

- Về nguồn gốc, xuất xứ: 100% sản phẩm cầu trượt ngoài trời tại SPORTLIFE đều được được sản xuất theo tiêu chuẩn xuất khẩu sang thị trường châu Âu.

>>> Chúng tôi cam kết chất lượng tại SPORTLIFE hơn hẳn so với các bên cung cấp cầu trượt liên hoàn sản xuất trong nước.

 

MUA CẦU TRƯỢT LIÊN HOÀN Ở ĐÂU RẺ NHẤT?

  • Nếu bạn đang muốn thiết kế khu vui chơi, hay trường mầm non thì yếu tố giá cả cực kỳ quan trọng.
  • Và bạn muốn nguồn cung sản phẩm chất lượng nhưng giá phải thật rẻ.
  • Điều này tưởng chừng như khó khăn nhưng sẽ trở thành đơn giản khi bạn mua hàng tại SPORTLIFE
  • Chất lượngNhư đã đề cập đến ở phần trên, với các tất cả sản phẩm đều được sản xuất từ chất liệu đảm bảo an toàn tại nhà máy của chúng tôi, nên tôi có thể cam kết chất lượng tại SPORTLIFE là chất lượng, có đầy đủ chứng chỉ.

 

CÁC SẢN PHẨM KẾT HỢP VỚI CẦU TRƯỢT LIÊN HOÀN CHO KHU VUI CHƠI, TRƯỜNG MẦM NON

1. Bập bênh, nhún lò xo ngoài trời

Ngoài cầu trượt liên hoàn, thì bập bênh, nhún lò xo ngoài trời cũng rất được các bé yêu thích.

Các mẫu bập bênh: Tại SPORTLIFE bạn có thể lựa chọn các mẫu bập bênh từ 2 bé chơi, hay 4 bé chơi với rất nhiều mẫu mã với kích thước khác nhau.

Nhún lò xo ngoài trời: SPORTLIFE có hơn 30 mẫu thú nhún lò xo ngoài trời, với rất nhiều kiểu dáng, kích thước và màu sắc bắt mắt sẽ thu hút được sự yêu thích của các bé.

 

 

2. Xích đu, mâm quay

Nếu bạn muốn tách rời cầu trượt liên hoàn và xích đu thì bạn có thể lựa chọn 1 mẫu xích đu ngoài trời riêng. Có nhiều sự lựa chọn như: 1 xích đu, 2 xích đu hay xích đu kết hợp với cầu trượt nhỏ.

Mâm quay trẻ em cũng là 1 lựa chọn tuyệt vời để bạn cân nhắc. Một trò chơi mới lạ không quá phổ biến có thể cũng sẽ chiếm được cảm tình của các bé.

 

► Mời bạn tham khảo thêm:

>>> Đồ Chơi Nhập Khẩu, Cầu Trượt Cho Trẻ Em Giá Rẻ 

>>> Thiết Bị Thể Thao Ngoài Trời Cho Công Viên, Mầm Non, Chung Cư,...