Hotline/Zalo: 0965.288.689

SportLife Cầu Trượt Liên Hoàn 5 Khối Cầu Mây

57,000,000đ
- KT: 9,5 x 4,0 x 3,3 m - Đối tượng sử dụng : phù hợp với sân chơi cộng đồng cho trẻ em từ 2 - 12 tuổi.…
Mua ngay

SportLife cầu trượt 5 khối bạch tuộc lâu đài

56,000,000đ
QC: 9,0 x 4,0 x 3,3 mSản phẩm được làm từ nhựa HDPE cao cấp. Các cột chính được làm bằng sắt phi 90…
Mua ngay

SportLife Cầu Trượt Liên Hoàn 4 Khối Cầu Mây

53,000,000đ
- KT: 8,5 x 4,7 x 3,3 m - Đối tượng sử dụng : phù hợp với sân chơi cộng đồng cho trẻ em từ 2 - 12 tuổi.…
Mua ngay

Liên hoàn Cầu trượt trẻ em - sân chơi ngoài trời cho trẻ em

49,500,000đ
- KT: 7,4 x 3,6 x 3,3 m - Đối tượng sử dụng : phù hợp với sân chơi cộng đồng cho trẻ em từ 2 - 12 tuổi.…
Mua ngay

Liên hoàn cầu trượt ngoài trời 3 khối bạch tuộc cá vàng cổ tích

49,500,000đ
QC: 7,3 x 3,9 x 3,5 mSản phẩm được làm từ nhựa HDPE cao cấp. Các cột chính được làm bằng sắt phi 90…
Mua ngay

Cầu trượt liên hoàn ngoài trời cho trẻ em - 4 khối bạch tuộc

49,500,000đ
Nhà Liên Hoàn, Cầu Trượt, Xích đu, bập bênh ngoài trời, thú nhún lò xo ngoài trời, cầu trượt ngoài trời...…
Mua ngay

SportLife Cầu Trượt Liên Hoàn 3 Khối Ống Chui Thể Chất

48,000,000đ
- KT: 8,5 x 5,0 x 3,3 m - Đối tượng sử dụng : phù hợp với sân chơi cộng đồng cho trẻ em từ 2 - 12 tuổi.…
Mua ngay

SportLife Cầu trượt Liên Hoàn 4 Khối Cá Vàng

46,000,000đ
- KT: 7,6 x 3,6 x 3,3 m - Đối tượng sử dụng : phù hợp với sân chơi cộng đồng cho trẻ em từ 2 - 12 tuổi.…
Mua ngay

SportLife cầu trượt 4 khối bạch tuộc cầu mây

46,000,000đ
QC: 7,5 x 5,7 x 3,3 mSản phẩm được làm từ nhựa HDPE cao cấp. Các cột chính được làm bằng sắt phi 90…
Mua ngay

Cầu trượt liên hoàn đồ chơi ngoài trời - 3 khối bạch tuộc ống chui

43,500,000đ
QC: 7,2 x 4,7 x 3,3 mSản phẩm được làm từ nhựa HDPE cao cấp. Các cột chính được làm bằng sắt phi 90…
Mua ngay

SportLife Cầu trượt Liên Hoàn 3 Khối Ống Chui

42,000,000đ
- KT: 7,3 x 4,7 x 3,3 m - Đối tượng sử dụng : phù hợp với sân chơi cộng đồng cho trẻ em từ 2 - 12 tuổi.…
Mua ngay

SportLife Cầu Trượt Liên Hoàn 3 Khối Cầu Mây

42,000,000đ
- KT: 7,3 x 5,0 x 3,3 m - Đối tượng sử dụng : phù hợp với sân chơi cộng đồng cho trẻ em từ 2 - 12 tuổi.…
Mua ngay

SportLife Cầu Trượt LH 3 Khối Ống Chui

42,000,000đ
- KT: 8,5 x 2,9 x 3,3 m - Đối tượng sử dụng : phù hợp với sân chơi cộng đồng cho trẻ em từ 2 - 12 tuổi.…
Mua ngay

SportLife Cầu Trượt 3 Khối Cá Vàng

42,000,000đ
- KT: 5,4 x 4,2 x 3,3 m - Đối tượng sử dụng : phù hợp với sân chơi cộng đồng cho trẻ em từ 2 - 12 tuổi.…
Mua ngay

Cầu trượt ngoài trời - liên hoàn cầu trượt trẻ em

42,000,000đ
QC: 7,3 x 4,0 x 3,3mSản phẩm được làm từ nhựa HDPE cao cấp. Các cột chính được làm bằng sắt phi 90 dày…
Mua ngay

SportLife cầu trượt 3 khối bạch tuộc ct xoắn

41,700,000đ
QC: 7,0 x 5,0 x 3,3 mSản phẩm được làm từ nhựa HDPE cao cấp. Các cột chính được làm bằng sắt phi 90…
Mua ngay

SportLife Cầu Trượt LH 3 Khối Ống Chui

41,000,000đ
- KT: 6,5 x 6,6 x 3,3 m - Đối tượng sử dụng : phù hợp với sân chơi cộng đồng cho trẻ em từ 2 - 12 tuổi.…
Mua ngay

SportLife Cầu trượt Liên Hoàn 3 Khối Cầu Trượt

39,700,000đ
- KT: 6,5 x 3,4 x 3,3 m - Đối tượng sử dụng : phù hợp với sân chơi cộng đồng cho trẻ em từ 2 - 12 tuổi.…
Mua ngay

SportLife Cầu trượt Liên Hoàn 3 Khối Cầu Mây Thể Chất

39,500,000đ
- KT: 6,8 x 4,9 x 3,3 m - Đối tượng sử dụng : phù hợp với sân chơi cộng đồng cho trẻ em từ 2 - 12 tuổi.…
Mua ngay

SportLife Cầu Trượt LH 2 Khối Ống Chui

39,500,000đ
- KT: 7,5 x 4,7 x 3,3 m - Đối tượng sử dụng : phù hợp với sân chơi cộng đồng cho trẻ em từ 2 - 12 tuổi.…
Mua ngay

SportLife cầu trượt 3 khối bạch tuộc ống chui 2

39,500,000đ
QC: 6,0 x 6,0 x 3,3 mSản phẩm được làm từ nhựa HDPE cao cấp. Các cột chính được làm bằng sắt phi 90…
Mua ngay

SportLife cầu trượt 3 khối bạch tuộc ống chui 3 đồ chơi ngoài trời

39,000,000đ
Cầu Trượt, Xích đu, bập bênh ngoài trời, thú nhún lò xo ngoài trời, nhà liên hoàn cầu trượt ngoài trời...…
Mua ngay

SportLife cầu trượt 4 khối bạch tuộc cầu trượt

38,900,000đ
QC: 7,5 x 4,6 x 3,3 mSản phẩm được làm từ nhựa HDPE cao cấp. Các cột chính được làm bằng sắt phi 90…
Mua ngay

Cầu trượt liên hoàn ngoài trời 2 khối bạch tuộc cá vàng

38,000,000đ
QC: 7,5 x 2,8 x 3,3 mSản phẩm được làm từ nhựa HDPE cao cấp. Các cột chính được làm bằng sắt phi 90…
Mua ngay

SportLife cầu trượt 2 khối bạch tuộc cá vàng

37,000,000đ
QC: 6,2 x 2,9 x 3,3 mSản phẩm được làm từ nhựa HDPE cao cấp. Các cột chính được làm bằng sắt phi 90…
Mua ngay

Cầu trượt liên hoàn ngoài trời 2 khối bạch tuộc xích đu

36,500,000đ
QC: 6,7 x 3,3 x 3,3 mSản phẩm được làm từ nhựa HDPE cao cấp. Các cột chính được làm bằng sắt phi 90…
Mua ngay

SportLife Cầu trượt Liên Hoàn 3 Khối Cầu Mây

36,000,000đ
- KT: 7,9 x 3,6 x 3,3 m - Đối tượng sử dụng : phù hợp với sân chơi cộng đồng cho trẻ em từ 2 - 12 tuổi.…
Mua ngay

SportLife Cầu trượt 3 Khối Xà Đu

36,000,000đ
- KT: 5,5 x 4,9 x 3,3 m - Đối tượng sử dụng : phù hợp với sân chơi cộng đồng cho trẻ em từ 2 - 12 tuổi.…
Mua ngay

SportLife cầu trượt 2 khối bạch tuộc cầu mây

36,000,000đ
QC: 7,2 x 3,5 x 3,3 mSản phẩm được làm từ nhựa HDPE cao cấp. Các cột chính được làm bằng sắt phi 90…
Mua ngay

SportLife cầu trượt 3 khối bạch tuộc cầu trượt 3

34,000,000đ
QC: 5,5 x 4,7 x 3,3 mSản phẩm được làm từ nhựa HDPE cao cấp. Các cột chính được làm bằng sắt phi 90…
Mua ngay

SportLife 3 Khối Cầu Trượt

34,000,000đ
- KT: 6,0 x 4,8 x 3,3 m - Đối tượng sử dụng : phù hợp với sân chơi cộng đồng cho trẻ em từ 2 - 12 tuổi.…
Mua ngay

SportLife cầu trượt 3 khối bạch tuộc cầu trượt 4

33,000,000đ
QC: 5,5 x 4,7 x 3,3 mSản phẩm được làm từ nhựa HDPE cao cấp. Các cột chính được làm bằng sắt phi 90…
Mua ngay

SportLife 2 Khối Xích Đu

32,000,000đ
- KT: 5,7 x 3,3 x 3,3 m - Đối tượng sử dụng : phù hợp với sân chơi cộng đồng cho trẻ em từ 2 - 12 tuổi.…
Mua ngay

SportLife Liên Hoàn 2 Khối Ống Chui

31,800,000đ
- KT: 7,5 x 2,7 x 3,3 m - Đối tượng sử dụng : phù hợp với sân chơi cộng đồng cho trẻ em từ 2 - 12 tuổi.…
Mua ngay

SportLife 3 Khối Cầu Trượt Xoắn

29,900,000đ
- KT: 5,6 x 3,4 x 3,3 m - Đối tượng sử dụng : phù hợp với sân chơi cộng đồng cho trẻ em từ 2 - 12 tuổi.…
Mua ngay

SportLife cầu trượt 3 khối bạch tuộc cầu trượt đồ chơi ngoài trời

29,800,000đ
Nhà Liên Hoàn, Cầu Trượt, Xích đu, bập bênh ngoài trời, thú nhún lò xo ngoài trời, cầu trượt ngoài trời...…
Mua ngay

Trên 1000 mẫu bộ nhà khối cầu trượt liên hoàn ngoài trời đa năng cho trẻ em mầm non

CẦU TRƯỢT LIÊN HOÀN CHO KHU VUI CHƠI, TRƯỜNG MẦM NON

Để thiết kế 1 khu vui chơi đẳng cấp, hay thiết kế thiết bị vui chơi hấp dẫn cho trường mầm non thì cầu trượt liên hoàn là 1 phần không thể thiếu.

Tuỳ theo, diện tích không gian bạn muốn lắp đặt, hay kích thước sản phẩm mà bạn muốn thiết kế thì có thể lựa chọn sản phẩm phù hợp.

Với mẫu mã, kích thước phong phú tại SPORTLIFE: từ 1 cầu trượt, 2 cầu trượt thậm chí là 3,4 cầu trượt, kết hợp với cầu thang, xích đu, nhà chòi,…. thì bạn sẽ có rất nhiều lựa chọn để chọn mẫu phù hợp.

CẦU TRƯỢT LIÊN HOÀN TẠI SPOTLIFE

- Về chất lượng: Với mục tiêu cung cấp những sản phẩm chất lượng nhất nên 100% các mẫu cầu trượt liên hoàn tại Babycuatoi.vn đều được làm từ nhựa nguyên sinh và kim loại phun sơn tĩnh điện. Nên độ bền bỉ là không cần phải bàn cãi.

- Về thiết kế: Với hơn 100 mẫu cầu trượt liên hoàn với thiết kế vô cùng đa dạng, phong phú.

Vì làm từ nhựa nguyên sinh nên màu sắc vô cùng tươi tắn, bắt mắt.

Tất cả những thiết kế này đều được lựa chọn, hoàn thiện từ những mẫu được các bé yêu thích nhất.

- Về nguồn gốc, xuất xứ: 100% sản phẩm cầu trượt ngoài trời tại SPORTLIFE đều được được sản xuất theo tiêu chuẩn xuất khẩu sang thị trường châu Âu.

>>> Chúng tôi cam kết chất lượng tại SPORTLIFE hơn hẳn so với các bên cung cấp cầu trượt liên hoàn sản xuất trong nước.

MUA CẦU TRƯỢT LIÊN HOÀN Ở ĐÂU RẺ NHẤT?

  • Nếu bạn đang muốn thiết kế khu vui chơi, hay trường mầm non thì yếu tố giá cả cực kỳ quan trọng.
  • Và bạn muốn nguồn cung sản phẩm chất lượng nhưng giá phải thật rẻ.
  • Điều này tưởng chừng như khó khăn nhưng sẽ trở thành đơn giản khi bạn mua hàng tại SPORTLIFE
  • Chất lượngNhư đã đề cập đến ở phần trên, với các tất cả sản phẩm đều được sản xuất từ chất liệu đảm bảo an toàn tại nhà máy của chúng tôi, nên tôi có thể cam kết chất lượng tại SPORTLIFE là chất lượng, có đầy đủ chứng chỉ.

 

CÁC SẢN PHẨM KẾT HỢP VỚI CẦU TRƯỢT LIÊN HOÀN CHO KHU VUI CHƠI, TRƯỜNG MẦM NON

1. Bập bênh, nhún lò xo ngoài trời

Ngoài cầu trượt liên hoàn, thì bập bênh, nhún lò xo ngoài trời cũng rất được các bé yêu thích.

Các mẫu bập bênh: Tại SPORTLIFE bạn có thể lựa chọn các mẫu bập bênh từ 2 bé chơi, hay 4 bé chơi với rất nhiều mẫu mã với kích thước khác nhau.

Nhún lò xo ngoài trời: SPORTLIFE có hơn 30 mẫu thú nhún lò xo ngoài trời, với rất nhiều kiểu dáng, kích thước và màu sắc bắt mắt sẽ thu hút được sự yêu thích của các bé.

 

 

2. Xích đu, mâm quay

Nếu bạn muốn tách rời cầu trượt liên hoàn và xích đu thì bạn có thể lựa chọn 1 mẫu xích đu ngoài trời riêng. Có nhiều sự lựa chọn như: 1 xích đu, 2 xích đu hay xích đu kết hợp với cầu trượt nhỏ.

Mâm quay trẻ em cũng là 1 lựa chọn tuyệt vời để bạn cân nhắc. Một trò chơi mới lạ không quá phổ biến có thể cũng sẽ chiếm được cảm tình của các bé.

 

- Đối tượng sử dụng : phù hợp với sân chơi cộng đồng cho trẻ em từ 2 - 12 tuổi.
- Màu sắc: hòa trộn, phối hợp màu (Có thể thay đổi màu sắc theo yêu cầu khách hàng)
- Vật liệu:
A.Các bộ phận Nhựa: HDPE nhập khẩu từ Hàn Quốc đảm bảo an toàn tuyệt đối cho trẻ em
(Nhựa HDP hay HDPE HDP (High Density Polyethylene) là loại nhựa tốt nhất trong tất cả các loại nhựa. Đây là loại nhựa mà các chuyên gia thường khuyên nên chọn khi đựng thực phẩm. Nhựa HDPE coi là an toàn nhất trong tất cả vì những lý do sau:
+Độ bền cao, chịu va đập tốt, ít bị biến dạng, trầy xước.
+Độ bền nhiệt cao (chịu được nhiệt độ 120oC trong thời gian ngắn hoặc 110oC trong thời gian dài hơn).
+Có độ trơ về mặt hóa học (không bị tác dụng của môi trường tác động, không tiết ra độc tính)
B. Kết Nối: Cùm nhôm ép thủy lực và sơn tĩnh điện
C. Kim Loại: thép mạ kẽm và sơn tĩnh điện
D. Sàn, cầu thang, cây cầu: thép mạ kẽm, PVC
E. Ốc Vít: thép Không gỉ
*********Cấu tạo phần sắt
Khung trụ chính làm bằng thép ống mạ kẽm không rỉ D90 dày 1.4mm.
Khung phụ bao gồm lan can, vách ngăn, vách vuông, tay cong... làm bằng thép ống mạ kẽm chống rỉ.
Sàn nghỉ kích thước 1.1x1.1x0.7 m làm bằng tôn không rỉ dày 1.8mm được đột dập nguyên tấm chống chơn trượt đảm bảo độ an toàn tuyệt đôi cho trẻ khi chơi .
Cầu thang làm bằng tôn mạ điện không rỉ dày 2mm được đột dập nghuên tấm chống chơn trượt đảm bảo độ an toàn tuyệt đôi cho trẻ khi chơi . Cầu thang bậc gập liền mỗi bậc cánh nhau 17 cm.
Toàn bộ sản phẩm được sơn tĩnh điện ngoài trời đủ 6 quy trinh ngâm tẩy thép trước khi cho vào lò sơn. Đảm bảo độ bền 5-10 năm với điều kiện thời tiết, khí hậu khắc nghiệt ở Việt Nam.
Các chi tiết sản phẩm được kết nối với nhau bằng ốc âm cột, cùm kẹp, bịt đầu ốc ... các thiết bị chuyên dụng đảm bảo tính thẩm mỹ và an toàn cho trẻ em