Hotline/Zalo: 0965.288.689

MÁY TẬP TOÀN THÂN TRỤ ĐÔI

34,200,000đ
THÔNG TIN SẢN PHẨM ✪Kích thước: 155 x 135 x 190 cm (±3%) ✪Chất liệu: Trụ chính làm bằng thép ống 90…
Mua ngay

SPORTLIFE ĐI BỘ TRÊN KHÔNG ĐƠN THỂ THAO NGOÀI TRỜI MÁY TẬP CÔNG VIÊN

13,000,000đ
THÔNG TIN SẢN PHẨM Kích thước: D102xR57xC110cm (±3%)  * Vật liệu chính: Trụ chính làm bằng thép ống…
Mua ngay

SPORTLIFE ĐI BỘ LẮC TAY CÔNG VIÊN THỂ THAO NGOÀI TRỜI

13,500,000đ
THÔNG TIN SẢN PHẨM KT: 110x55x140 cm (±3%) *Vật liệu chính: Trụ chính làm bằng thép ống 114 dày 3mm…
Mua ngay

SPORTLIFE THIẾT BỊ XOAY EO CÔNG VIÊN THỂ THAO NGOÀI TRỜI

13,000,000đ
THÔNG TIN SẢN PHẨM KT: 120x120x130 cm (±3%) *Vật liệu chính: Trụ chính làm bằng thép ống 114 dày 3mm…
Mua ngay

SPORTLIFE THIẾT BỊ TẬP LẮC EO CÔNG VIÊN THỂ THAO NGOÀI TRỜI

13,500,000đ
THÔNG TIN SẢN PHẨM: KT: 120x90x145 cm (±3%) *Vật liệu chính: Trụ chính làm bằng thép ống 114 dày 3mm…
Mua ngay

SPORTLIFE XÀ KÉP 2 TẦNG CÔNG VIÊN THỂ THAO NGOÀI TRỜI

12,000,000đ
THÔNG TIN SẢN PHẨM ✪Kích thước: 220 x 63 x 140 cm (±3%) ✪Chất liệu: Trụ chính làm bằng thép ống 114…
Mua ngay

SPORTLIFE MÁY ĐẠP XE TỰA LƯNG CÔNG VIÊN THỂ THAO NGOÀI TRỜI

13,000,000đ
THÔNG TIN SẢN PHẨM ✪Kích thước: 110 x 68 x 100 cm (±3%) ✪Chất liệu: Trụ chính làm bằng thép ống 114…
Mua ngay

SPORTLIFE MÁY TẬP TAY VAI ĐÔI CÔNG VIÊN NGOÀI TRỜI

13,500,000đ
THÔNG TIN SẢN PHẨM ✪Kích thước:117 x 117 x 140 cm (±3%) ✪Chất liệu: Trụ chính làm bằng thép ống 114…
Mua ngay

SPORTLIFE MÁY TẬP LƯNG BỤNG ĐÔI CÔNG VIÊN THỂ THAO NGOÀI TRỜI

12,500,000đ
THÔNG TIN SẢN PHẨM ✪Kích thước: 155 x 125 x 57 cm (±3%) ✪Chất liệu: Trụ chính làm bằng thép ống 114…
Mua ngay

SPORTLIFE DỤNG CỤ TẬP TAY VAI ĐƠN CÔNG VIÊN THỂ THAO NGOÀI TRỜI

12,000,000đ
THÔNG TIN SẢN PHẨM ✪Kích thước:117 x 117 x 140 cm (±3%) ✪Chất liệu: Trụ chính làm bằng thép ống 114…
Mua ngay

SPORTLIFE XÀ ĐƠN 3 HƯỚNG NGOÀI TRỜI

13,000,000đ
THÔNG TIN SẢN PHẨM ✪Kích thước: 160 x 160 x 210 cm (±3%) ✪Chất liệu: Trụ chính làm bằng thép ống 114…
Mua ngay

SPORTLIFE THIẾT BỊ TẬP TOÀN THÂN CƯỠI NGỰA CÔNG VIÊN THỂ THAO NGOÀI TRỜI

13,000,000đ
THÔNG TIN SẢN PHẨM ✪Kích thước: 92 x 63 x 130 cm (±3%) ✪Chất liệu: Trụ chính làm bằng thép ống 114 dày…
Mua ngay

SPORTLIFE THIẾT BỊ TẬP CHÈO THUYỀN CÔNG VIÊN THỂ THAO NGOÀI TRỜI

14,500,000đ
THÔNG TIN SẢN PHẨM ✪Kích thước: 130 x 75 x 75 cm (±3%) ✪Chất liệu: Trụ chính làm bằng thép ống 114 dày…
Mua ngay

SPORTLIFE XÀ ĐƠN CÔNG VIÊN THỂ THAO NGOÀI TRỜI

12,000,000đ
THÔNG TIN SẢN PHẨM ✪Kích thước: 150 x 18 x 228 cm (±3%) ✪Chất liệu: Trụ chính làm bằng thép ống 90 dày…
Mua ngay

SPORTLIFE MÁY ĐẠP XE QUAY TAY THỂ THAO NGOÀI TRỜI

14,500,000đ
THÔNG TIN SẢN PHẨM KT:  117 x 75 x 138cm (±3%) *Vật liệu chính: Trụ chính làm bằng thép ống 114 dày…
Mua ngay

SPORTLIFE DỤNG CỤ TẬP ĐẨY TAY CÔNG VIÊN THỂ THAO NGOÀI TRỜI

27,000,000đ
THÔNG TIN SẢN PHẨM ✪Kích thước: 180 x 70 x 185 cm (±3%) ✪Chất liệu: Trụ chính làm bằng thép ống 114…
Mua ngay

SPORTLIFE XÀ KÉP CÔNG VIÊN THỂ THAO NGOÀI TRỜI

15,000,000đ
THÔNG TIN SẢN PHẨM ✪Kích thước: 200 x 63 x 145 cm (±3%) ✪Chất liệu: Trụ chính làm bằng thép ống 90 dày…
Mua ngay

SPORTLIFE MÁY TẬP LƯNG BỤNG ĐƠN CÔNG VIÊN THỂ THAO NGOÀI TRỜI GIÁ RẺ

8,000,000đ
THÔNG TIN SẢN PHẨM ✪Kích thước: 145 x 47 x 57 cm (±3%) ✪Chất liệu: Trụ chính làm bằng thép ống 114 dày…
Mua ngay

SPORTLIFE THIẾT BỊ ĐẠP CHÂN ĐÔI THỂ THAO NGOÀI TRỜI CÔNG VIÊN

16,500,000đ
THÔNG TIN SẢN PHẨM ✪Kích thước: 185x40x145(cm)  ✪Chất liệu: Trụ chính làm bằng thép ống 114 dày 3mm…
Mua ngay

SPORTLIFE BẢNG NỘI QUY THỂ THAO NGOÀI TRỜI

12,000,000đ
THÔNG TIN SẢN PHẨM KT: 110x55x140 cm (±3%) *Vật liệu chính: Trụ chính làm bằng thép ống 114 dày 3mm…
Mua ngay

SPORTLIFE XÀ ĐU TAY THỂ LỰC NGOÀI TRỜI MÁY TẬP CÔNG VIÊN

17,000,000đ
THÔNG TIN SẢN PHẨM KT: 250 x 80 x 220 cm  (±3%) *Vật liệu chính: Trụ chính làm bằng thép ống 90 dày…
Mua ngay

SPORTLIFE XÀ ĐƠN 2 TẦNG CÔNG VIÊN THỂ THAO NGOÀI TRỜI

11,400,000đ
THÔNG TIN SẢN PHẨM ✪Kích thước: 302x18x228 cm (±3%)  ✪Chất liệu: Trụ chính làm bằng thép ống 114 dày…
Mua ngay

SPORTLIFE MÁY ĐẠP XE THỂ THAO NGOÀI TRỜI

13,000,000đ
THÔNG TIN SẢN PHẨM KT: 100x55x105 cm (±3%)  *Vật liệu chính: Trụ chính làm bằng thép ống 114 dày 3mm…
Mua ngay

SPORTLIFE THIẾT BỊ CHÈO THUYỀN ĐẠP XE THỂ THAO NGOÀI TRỜI

12,000,000đ
THÔNG TIN SẢN PHẨMKT: 150 x 70 x 90 cm (±3%) *Vật liệu chính: Trụ chính làm bằng thép ống 90 dày 3mm*Lắp…
Mua ngay
SPORTLIFE MÂM QUAY CÔNG VIÊN THỂ THAO NGOÀI TRỜI
-20%

SPORTLIFE MÂM QUAY CÔNG VIÊN THỂ THAO NGOÀI TRỜI

12,000,000đ
15,000,000đ
KT:  150 x 150 x 74 cm (±3%)✪Trụ chính làm bằng thép ống 114 dày 3mm✪ Sản phẩm được sơn tĩnh điện trên…
Mua ngay
SPORTLIFE ĐU QUAY QUẢ ĐỊA CẦU CÔNG VIÊN THỂ THAO NGOÀI TRỜI
-20%

SPORTLIFE ĐU QUAY QUẢ ĐỊA CẦU CÔNG VIÊN THỂ THAO NGOÀI TRỜI

16,500,000đ
20,500,000đ
KT: 170 x 170 x 190 cm (±3%)✪Trụ chính làm bằng thép ống 114 dày 3mm✪ Sản phẩm được sơn tĩnh điện trên…
Mua ngay
SportLife BẬP BÊNH 2 CHỖ NGOÀI TRỜI
-33%

SportLife BẬP BÊNH 2 CHỖ NGOÀI TRỜI

6,000,000đ
9,000,000đ
KT: 240 x 45 x 70 cm (±3%)✪Trụ chính làm bằng thép ống 114 dày 3mm✪ Sản phẩm được sơn tĩnh điện trên…
Mua ngay
SportLife BẬP BÊNH 4 CHỖ NGOÀI TRỜI
-29%

SportLife BẬP BÊNH 4 CHỖ NGOÀI TRỜI

7,500,000đ
10,500,000đ
KT: 280 x 45 x 70 cm (±3%)✪Trụ chính làm bằng thép ống 114 dày 3mm✪ Sản phẩm được sơn tĩnh điện trên…
Mua ngay
SPORTLIFE XÍCH ĐU THỂ THAO NGOÀI TRỜI
-19%

SPORTLIFE XÍCH ĐU THỂ THAO NGOÀI TRỜI

10,500,000đ
13,000,000đ
THÔNG TIN SẢN PHẨM KT:  250×150×200 cm (±3%) *Vật liệu chính: Trụ chính làm bằng thép ống 114 dày 3mm…
Mua ngay
SPORTLIFE XÍCH ĐU 3 CHỖ THỂ THAO NGOÀI TRỜI
-17%

SPORTLIFE XÍCH ĐU 3 CHỖ THỂ THAO NGOÀI TRỜI

12,500,000đ
15,000,000đ
THÔNG TIN SẢN PHẨM KT:  350×150×200 cm (±3%) *Vật liệu chính: Trụ chính làm bằng thép ống 114 dày 3mm…
Mua ngay

THIẾT BỊ KÉO TAY ĐẨY TAY

27,000,000đ
THÔNG TIN SẢN PHẨM ✪Kích thước: 180 x 70 x 185 cm (±3%) ✪Chất liệu: Trụ chính làm bằng thép ống 114…
Mua ngay

Ngày nay, nhu cầu thể dục thể thao nâng cao sức khỏe vận động của con người ngày càng cần thiết trong cuộc sống. Chính vì thế, dụng cụ thể thao, máy tập thể dục ngoài trời đang dần trở thành thiết bị không thể thiếu ở những công trình công cộng như công viên, khu chung cư, khu vui chơi công cộng,... Các dụng cụ thể dục ngoài trời với nhiều chức năng khác nhau để phù hợp với từng nhu cầu luyện tập như máy tập tay vai, thiết bị xoay eo, dụng cụ tập lưng bụng,...

Để hiểu rõ thiết bị thể dục ngoài trời là gì, bạn hãy đọc ngay bài viết dưới đây!!!

THIẾT BỊ THỂ THAO NGOÀI TRỜI LÀ GÌ?

Thiết bị thể thao ngoài trời còn được gọi là máy tập thể dục ngoài trời, là những thiết bị được thiết kế chuyên dụng để đáp ứng nhu cầu tập luyện thể dục, thể thao công cộng của tất cả mọi người. Máy tập thể thao ngoài trời có nhiều kiểu dáng khác nhau, mỗi kiểu dáng sẽ đáp ứng phù hợp với những động tác thể dục nhất định.

Thiết bị thể thao công viên có rất nhiều mẫu thiết kế khác nhau, mỗi mẫu máy tập công viên sẽ có một chức năng riêng, giúp người tập vận động và rèn luyện những nhóm cơ khác nhau. Một số mẫu dụng cụ thể dục công viên được thiết kế kết hợp 2 máy tập trong 1 sản phẩm để cho nhiều người có thể tập cùng một lúc. Hay là những mẫu dụng cụ thể thao công viên kết hợp nhiều chức năng trong 1 thiết bị, để giúp người tập có thể tập nhiều động tác khác nhau.

CHẤT LIỆU LÀM DỤNG CỤ THỂ THAO NGOÀI TRỜI

- Các dụng cụ thể dục ngoài trời thông thường được làm từ chất liệu thép và được phủ một lớp sơn bao bọc ở bên ngoài.

- Còn các máy tập thể dục ngoài trời cao cấp hơn sẽ được làm từ thép chịu lực để gia tăng khả năng chịu tải trọng lớn cho sản phẩm. Ngoài ra, các dụng cụ thể thao này được mạ kẽm bảo vệ cho bề mặt, tránh bị ăn mòn, hoăn gỉ giúp tăng thêm vẻ đẹp cho sản phẩm. Dụng cụ thể dục ngoài trời cao cấp sử dụng sơn tĩnh điện để gia tăng bộ bám, bền đẹp hơn.

- 100% thiết bị thể thao công viên tại SPORTLIFE là hàng nhập khẩu theo tiêu chuẩn châu Âu, được làm từ thép chịu lực mạ kẽm đảm bảo độ bền tối đa cho sản phẩm. Các thiết bị thể dục cũng được sơn tĩnh điện giúp duy trì vẻ đẹp bền bỉ theo thời gian.

LỢI ÍCH CỦA DỤNG CỤ THỂ DỤC NGOÀI TRỜI

1. Rèn luyện sức khỏe

Lợi ích lớn nhất phải kể đến khi tập thể dục ngoài trời đó là sức khỏe. Chắc hẳn ai cũng đều biết luyện tập thể dục, thể thao giúp rèn luyện cải thiện sức khỏe. Với người già cao tuổi, việc luyện tập với máy tập thể dục ngoài trời giúp duy trì sự dẻo dai của cơ thể, giúp hệ tuần hoàn hoạt động trơn tru. Còn với người trẻ, thì luyện tập thể dục ngoài trời sẽ gia tăng sức mạnh cho cơ bắp, duy trì thể trạng tốt nhất cho cơ thể.

2. Duy trì tinh thần

Khi tập với các thiết bị thể thao ngoài trời, chúng ta được tập ở môi trường thiên nhiên, được giao lưu với mọi người xung quanh. Điều đó giúp giải tỏa căng thẳng mệt mỏi, giúp duy trì tinh thần minh mẫn.

3. Tạo điều kiện giao lưu kết bạn

Tập thể dục ở nơi công cộng, ta sẽ tập chung với nhiều người khác. Đó là điều kiện tuyệt vời để giao lưu kết bạn, mở rộng mối quan hệ với mọi người xung quanh.

4. Xây dựng cộng đồng khỏe mạnh, văn minh

Trang bị các máy tập thể dục ngoài trời ở nơi công cộng giúp mọi người đều có thể luyện tập thể dục, mọi người đều có thể rèn luyện sức khỏe. Điều đó đã góp phần không nhỏ để xây dựng cộng động khỏe mạnh, văn minh hơn.

NHỮNG ĐỊA ĐIỂM CÓ THỂ LẮP ĐẶT DỤNG CỤ THỂ DỤC NGOÀI TRỜI

- Các thiết bị thể thao ngoài trời thường được lắp nhiều nhất tại các công trình công cộng như công viên, khu vui chơi công cộng, khu chung cư. Ngoài ra, dụng cụ thể thao cũng được sử dụng phổ biến tại các bệnh viện, trường học, quảng trường của xã, huyện,...

- Dụng cụ thể dục ngoài trời cũng được rất nhiều gia đình lựa chọn sử dụng nhằm mục đích luyện tập sức khỏe.

- Những địa điểm lắp thiết bị thể dục ngoài trời trên thường có không gian rộng rãi, bằng phẳng, thuận tiện cho người tập

ĐỐI TƯỢNG CÓ THỂ SỬ DỤNG THIẾT BỊ MÁY TẬP THỂ DỤC NGOÀI TRỜI

- Với thiết kế đơn giản, dễ dàng sử dụng, dụng cụ thể thao ngoài trời phục vụ cho hầu hết tất cả mọi người. Từ người già cao tuổi đến thanh thiếu niên, từ phụ nữ đến nam giới, tất cả đều có thể sử dụng máy tập thể thao ngoài trời để rèn luyện sức khỏe.

- Tại các công viên, khu vui chơi công cộng, chung cư,... dụng cụ thể thao phục vụ cho những người muốn luyện tập thể dục ở nơi công cộng.

- Tại bệnh viện, trường học, thiết bị thể dục dành cho người bệnh rèn luyện phục hồi sức khỏe, cán bộ nhân viên, học sinh, sinh viên luyện tập thể thao.

LƯU Ý KHI SỬ DỤNG MÁY TẬP THỂ THAO CÔNG CỘNG

- Để luyện tập thể dục ngoài trời an toàn và đạt hiệu quả cao, bạn cần lưu ý một số vấn đề:

- Khởi động khoảng 5-7 phút trước khi luyện tập để làm nóng cơ thể, và làm quen dần với vận động cường độ cao.

- Mặc trang phục thoáng mát, gọn gàng, nên đi giày khi luyện tập.

- Tìm hiểu và luyện tập đúng tư thế với dụng cụ thể dục công cộng để đạt hiệu quả cao nhất.

- Cung cấp đầy đủ năng lượng, nước cho cơ thể trước, trong và sau quá trình tập luyện.

- Lên kế hoạch luyện tập thể dục cụ thể và đều đặn.

CÁC LOẠI DỤNG CỤ THỂ THAO NGOÀI TRỜI

***Dụng cụ thể dục, thể thao ngoài trời được chia thành 2 loại chính: dụng cụ thể thao ngoài trời bắt vít và máy tập thể thao ngoài trời chôn chân.

1. Dụng cụ thể thao ngoài trời bắt vít

Các máy tập thể dục ngoài trời bắt vít có phần chân được thiết kế với các lỗ để có thể bắt vít cố định xuống nền nơi lắp đặt.

  • Ưu điểm:

+ Lắp đặt dễ dàng, nhanh chóng

+ Có thể di chuyển để lắp đặt sang địa điểm khác

+ Tiết kiệm được chi phí, nhân công khi lắp đặt

2. Máy tập thể thao ngoài trời chôn chân

Dụng cụ thể thao ngoài trời chôn chân được thiết kế để chôn cố định xuống dưới nền lắp đặt. Khi thi công lắp đặt, cần chuẩn bị hố sâu khoảng 60cm và bê tông để chôn cố định thiết bị xuống dưới.

  • Ưu điểm:

+ Cực kỳ chắc chắn và bền bỉ theo thời gian

+ Chịu được tải trọng lớn và cường độ luyện tập cao

TƯ VẤN THIẾT KẾ, THI CÔNG VÀ LẮP ĐẶT

- Mỗi thiết bị thể dục ngoài trời sẽ có một chức năng khác nhau phù hợp với từng nhu cầu và đối tượng sử dụng. Do vậy, việc lựa chọn các dụng cụ thể thao phù hợp cho công viên, khu vui chơi, sân chơi khu chung cư,... là rất quan trọng.

- Nếu đối tượng sử dụng là người già cao tuổi, phụ nữ thì sẽ có nhu cầu luyện tập nhẹ nhàng. Một số thiết bị phù hợp như là: dụng cụ tập tay vai, xe đạp tập thể dục ngoài trời, máy đi bộ trên không, dụng cụ tập xoay eo,...

- Nếu đối tượng sử dụng là nam giới có nhu cầu vận động mạnh, một số thiết bị phù hợp như là: xà đơn, xà kép ngoài trời, máy đẩy tay vai, dụng cụ tập lưng bụng ngoài trời,...

► Mời bạn tham khảo thêm:

>>> Đồ Chơi Nhập Khẩu, Cầu Trượt Cho Trẻ Em Giá Rẻ 

>>> Thiết Bị Vận Động Ngoài Trời, Bộ Liên Hoàn Cầu Trượt Giá Rẻ